Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

28 FEB 2020 19:10
Söndag 22 mars klockan 17.00 har RSK årsmöte i RSK-lokalen i Löten. Alla medlemmar hälsas välkomna men även andra Rengsjöbor får komma till mötet
  • Uppdaterad: 28 FEB 2020 19:10

- Jag hoppas att många medlemmar kommer och deltar i årsmötet, säger RSK:s ordförande Anders Olsson. Glöm inte att man måste ha löst medlemsavgiften för att kunna delta i rösning och liknande.

Föreningen bjuder på fika.

Följande styrelsemedlemmar står på omval: Anders Olsson (ordförande), Sonja From (ledamot), Peter M Andersson (ledamot), Erik Roos (ledamot), Anders Ringsbacka (suppleant), Magnus Mickelsson (suppleant).

Två revisorer ska också väljas. Under året har det varit Siw Mickelsson och Anders Larsson. Även två personer i valberedning ska väljas. Under året har det varit Sven-Anders Eriksson och Roland Hedlund.

Styrelsen 2017
Ordförande: Anders Olsson
Vice ordförande: Olov Linck
Sekreterare: Sonja From

Kassör
Marika Modd, anställd

Ledamöter
Peter M Andersson
Magnus Olsson
Tommy Wallin

Suppleanter
Anders Ringsbacka
Leif Linck
Stefan Carlsson
Magnus Mickelsson

Adjungerande
Sven-Anders Eriksson
Roland Hedlund

Revisorer
Siw Mickelsson
Anders Larsson

Valberedning
Sven-Anders Eriksson (ordförande): 070-284 19 45
Roland Hedlund: 070-679 14 31Dagordning årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens berättelser.
   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- ning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
   a) Uppdatering av stadgarna
12. Val av
   a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
   c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
   d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val   får inte styrelsens ledamöter delta.
   e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
   f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Kallelsen finns uppsatt vid anslagstavlorna i Löten, liksom i RSK-lokalen.

 

Skribent: Sven-Anders Eriksson
Epost: Adressen Gömd


Fotbollen: 123-083 84 82
Bingon: 123-198 14 97


BLI MEDLEM

I RSK
Avgifter 2021
Enskild medlem: 150 kr

Familj: 300 kr
Guldmedlem: 1 000 kr

Klicka på Medlem och
lägg in dina kontaktuppgifter
Ange namn o personnummer

Sätt in avgifterna på
Plusgiro 489 50 38 -0
eller Swish 123-083 84 82

Medlemslott: 150 kr
Kontakta Sonja From

Medlemsärenden och adressändring:
 Sonja From,
sonjafromrengsjo(a)gmail.com
Telefon: 070-388 69 97
Gäller även årskort

ENTRÉ IP
Vuxna: 50 kr
Div 5  o ungdom under 18 år: Gratis
Årskort: 400 kronor

HYRA RSK-LOKALEN
Roland Hedlund,
070-679 14 31

Medlem: 1 500 kr
Icke medlem: 2 000 kr
Ev städavgift: 1 000 kr
Möte max 2 tim: 500 kr      

                                                            

 
Du kan också stödja
   RSK genom att bli
  medlem i Club Intersport

                                         

 

 

UTVALD LEVERANTÖR

 HUVUDSPONSORER
 

                             -Bollnäs     

Ange alt-text här.DRÄKTSPONSORER 

 

 
     Dannes Transporter

 
Listan med alla sponsorer! 

 

 

 

                                                                                    

Postadress:
Rengsjö SK - Fotboll
Bergavägen 2
82158 Rengsjö

Besöksadress:
Rengsjö IP, Tjuvstenen 9265
82158 Rengsjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info