Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

11 FEB 2019 12:10
Söndag 17 mars klockan 17.00 har RSK årsmöte i RSK-lokalen i Löten. Alla medlemmar hälsas välkomna.
  • Uppdaterad: 11 FEB 2019 12:10

- Jag hoppas att många medlemmar kommer och deltar i årsmötet, säger RSK:s ordförande Anders Olsson. Glöm inte att man måste ha löst medlemsavgiften för att kunna delta i röstning och liknande. Föreningen bjuder på fika.

Medlemmar som vill lämna in motioner till årsmötet ska göra det senast 28 februari. Motionerna skickas till sekreterare Sonja From, Åkre 7748, 821 58 Rengsjö. Eller med mejl This is a mailto link . Har du frågor kring årsmötet kan du ta kontakt med Sonja på telefon 070-388 69 97 eller 0278-66 54 16.

Följande styrelsemedlemmar står på omval: Anders Olsson (ordförande), Marika Modd, (ledamot kassör), Olov Linck (ledamot), Magnus Olsson (ledamot), Leif Linck (suppleant), Stefan Carlsson (suppleant).

Två revisorer ska också väljas. Under året har det varit Siw Mickelsson och Anders Larsson. Även två personer i valberedning ska väljas. Under året har det varit Sven-Anders Eriksson och Roland Hedlund.


Valberedning
Sven-Anders Eriksson (ordförande): 070-284 19 45
Roland Hedlund: 070-679 14 31

Dagordning årsmötet
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens berättelser.
   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- ning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
   a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
   c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
   d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val   får inte styrelsens ledamöter delta.
   e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
   f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor.

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Kallelse kommer att sättas upp vid anslagstavlan i Löten, liksom i RSK-lokalen.

 

RSK:s styrelse 2018

Ordförande: Anders Olsson. (1 år, 2018)) Står på oval!
Kassör: Marika Modd. (2 år, 2017) Står på omval!
Sekreterare: Sonja From. (2 år 2018) Står kvar!

Ledamöter:
Olov Linck (2 år 2017). Står på omval!
Magnus Olsson (2 år 2017). Står på omval!
Erik Roos (2 år 2018). Står kvar!
Peter M Andersson (2 år 2018). Står kvar!

Suppleanter:
Leif Linck (2 år 2017). Står på omval!
Stefan Carlsson (2 år 2017). Står på omval!
Anders Ringsbacka (2 år 2018). Står kvar!
Magnus Mickelsson (2 år 2018). Står kvar!

Adjungerade
Roland Hedlund (1 år 2018). Står på omval!
Sven-Anders Eriksson (1 år 2018). Står på omval!

Revisorer
Siw Mickelsson (1 år 2018). Står på omval!
Anders Larsson (1 år 2018). Står på omval!

Skribent: Sven-Anders Eriksson
Epost: Adressen Gömd


Betala med swish
Fotbollen: 123-083 84 82
Bingon: 123-198 14 97

HYRA RSK-LOKALEN
Roland Hedlund,
070-679 14 31
Hyra av RSK-lokalen
Medlem: 750 kr
Icke medlem: 1 500 kr

BLI MEDLEM

I RSK
Avgifter 2019
Enskild medlem: 150 kr

Familj: 250 kr
Guldmedlem: 1 000 kr
Klicka på Bli medlem i menyn och
lägg själv in dina kontaktuppgifter


Medlemslott: 150 kr
Du som vill ha Medlemslott, kontakta
 Sonja From. Se nedan!

Sätt in avgifterna på
plusgiro 489 50 38 -0
 
Medlemsärenden och adressändring:
 Sonja From,
sonjafromrengsjo(a)gmail.com

Telefon: 070-388 69 97
Gäller även årskort

ENTRÉ IP
Vuxna: 50 kr
Div 5  o ungdom under 18 år: Gratis
Årskort: 400 kronor

      

                                                            

 
Du kan också stödja
   RSK genom att bli
  medlem i Club Intersport

                                         

 

 

UTVALD LEVERANTÖR

 HUVUDSPONSORER
 

                             -Bollnäs     

Ange alt-text här. 

DRÄKTSPONSORER


  Ange alt-text här. 
Dannes Transporter

Dessutom Huvudsponsorerna:
Termap
Intersport
Dina Försäkringar
 
 
Listan med alla sponsorer! 

 

 

 

  

Postadress:
Rengsjö SK - Fotboll
Bergavägen 2
82158 Rengsjö

Besöksadress:
Rengsjö IP, Tjuvstenen 9265
82158 Rengsjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info